Lopen met een Rollz Motion rollator over een brug

Gebruikersonderzoek

Rollz Motion Rhythm

Voor De Haagse Hogeschool wordt er een onderzoek uitgevoerd voor de Rollz Motion Rhythm. Dit is een Parkinson rollator met verschillende functies die het looppatroon kunnen ondersteunen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Er zijn drie functies, een auditieve in de vorm van een metronoom op verschillende tonen, een visuele in de vorm van een lichtstraal op de grond en een tactiele in de vorm van een vibratie in de handvaten van de rollator. De rollator met deze functies zorgt voor een beter looppatroon en voorkomt en/of doorbreekt een freeze of gait (het bevriezen van de benen) Meer informatie over de Rollz Motion Rhythm vindt u hier.

Doel

Het doel is om inzicht te krijgen in de gebruikerservaring van de Rollz Motion Rhythm en de FellowRoll Focus. Daarnaast is het doel te onderzoeken welke rollator het snelste een festinatie en/of een freezing of gait kan doorbreken.

Wie bent u?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met de Ziekte van Parkinson die last hebben van freezing of gait, het bevriezen van de benen tijdens het lopen.

Uitleg onderzoek

U wordt gevraagd om eenmalig naar de testlocatie te komen in Delft in de week van 17, 24 of 31 mei om een aantal testen uit te voeren met de Rollz Motion Rhythm en de FellowRoll Focus. Het onderzoek zal ongeveer 1,5 uur van uw tijd in beslag nemen.

Allereerst krijgt u een mondelinge uitleg over de gang van zaken gedurende uw bezoek bij ons. Daarnaast wordt u uitgelegd hoe beide rollators precies werken en mag u oefenen met de rollators.

Na het oefenen wordt er begonnen met de metingen. Er wordt met beide rollators een parcours gelopen waar geprobeerd wordt een freezing of gait uit te lokken. Het parcours wordt gefilmd zodat later exact geanalyseerd kan worden wat voor invloed de signalen van de rollators op een freezing of gait bij u hebben.

Na elk parcours wordt er een kort interview afgenomen over de gebruikerservaring van de rollators.

Covid-19 en tijdsloten

Verder wordt er rekening gehouden met de maatregelen rondom Covid-19. Er wordt namelijk zoveel mogelijk afstand gehouden, er wordt gezorgd voor een goed geventileerde ruimte en al het materiaal wordt na elk onderzoek gedesinfecteerd. Daarnaast wordt er gewerkt met tijdsloten zodat er niet teveel mensen tegelijk bijeen komen.

Privacy en informatieverwerking

De gemaakte beeld- en geluidsopnamen worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. De opnames mogen enkel voor PR-doeleinden (website, sociale media en banners) gebruikt worden indien de deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven. Hier zal een toestemmingsformulier voor moeten worden getekend.

Wat zit er voor u in?

Voor u is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met de functies die de Rollz Motion Rhythm te bieden heeft en te ervaren of er bij u een verbetering van het looppatroon optreedt. Daarnaast zal er een vergoeding voor de reiskosten zijn en krijgt u een leuk boek als bedankje voor uw deelname.

Bent u geïnteresseerd geraakt en lijkt het u leuk mee te doen aan dit onderzoek? Laat dan hieronder uw e-mailadres achter en dan nemen we contact met u op.

Gebruikersonderzoek

    Schrijf u in