Deelnemers gezocht voor onderzoek naar het herkennen van ‘freezing of gait’ door Parkinson-rollator.

In dit onderzoeksproject wordt door Rollz, in samenwerking met de Wetenschappelijk Onderzoekscommissie (WOC) van Zorggroep Groningen, onderzocht of ‘freezing of gait’ met sensoren op de Parkinson-rollator van Rollz herkend kan worden.

Over de Rollz Motion Rhythm

Er wordt een onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van een nieuwe versie van de Rollz Motion Rhythm. Dit is de Parkinson-rollator van Rollz die het looppatroon van mensen met ‘freezing of gait’ beïnvloedt door middel van drie verschillende signalen: metronoom, laserlijn en trillende handvaten. Deze zogenaamde ‘cues’ doorbreken freezing, zodat de gebruiker ongehinderd kan (blijven) lopen. Meer informatie over de Rollz Motion Rhythm kunt u hier vinden.

De cues van de Rollz worden nu geactiveerd met een knopje op de handvaten. Er wordt gewerkt aan nieuwe versie van de Parkinson-rollator, waarbij de cues automatisch geactiveerd worden als er freezing wordt gedetecteerd. Door bewegingssensoren op de rollator kunnen veranderingen in het looppatroon worden waargenomen, en freezing herkend worden.

De eerste stap in dit project is om te onderzoeken hoe een freezend looppatroon er volgens de bewegingssensoren uitziet. Daarom zijn we op zoek naar mensen met Parkinson, die last hebben van freezing, om achter een Rollz Motion Rhythm met sensoren te lopen, zodat inzicht verkregen wordt over hoe freezing er in de datasets van de sensoren uitziet.

Het onderzoek

Op de testdag zullen deelnemers eerst uitgebreid uitleg krijgen over het onderzoek en de gang van zaken tijdens de deelname. Vervolgens wordt de test-rollator wordt optimaal afgesteld voor de deelnemer waarna er, samen met een fysiotherapeut van Rollz, een stukje wordt gelopen. Het parcours wordt gefilmd zodat later exact geanalyseerd kan worden waar en wanneer freezing bij u optrad. De gemaakte beeld- en geluidsopnamen worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.

Wanneer kunt u meedoen?

– U heeft de ziekte van Parkinson (stadium 2-3)

– U heeft regelmatig last freezing of gait (met/zonder medicatie)

– U bent in staat instructies van een therapeut op te volgen

– U bent in staat enkele minuten te wandelen, met een rollator

Wanneer kunt u niet meedoen?

Als u een andere neurologische/lichamelijke aandoening(en) heeft, waardoor u verhinderd wordt om enkele minuten te lopen.

Extra informatie

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan vragen wij u om maandag 9 oktober eenmalig naar Maartenshof (locatie van Zorggroep Groningen) te komen om een stukje met de Parkinson-rollator met sensoren te lopen.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek? Neem dan contact met ons via het formulier hieronder, of door te mailen naar: research@rollz.com.

Gebruikersonderzoek

    Schrijf u in