Woman walking with a Parkison rollator as Parkinson study shows benefits in using a walker with cues

Parkinson onderzoek toont voordelen van rollatorgebruik

Bewegen heeft een positieve invloed op de fysieke gezondheid van Parkinson patiënten en auditieve, visuele en tactiele cues kunnen helpen bij het doorbreken van ‘freezing of gait’.

Een recent onderzoek, uitgevoerd door het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport en het Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT) van de Haagse Hogeschool, toont aan dat 80% van de Parkinsonpatiënten die deelnamen aan het onderzoek baat heeft bij het gebruik van de parkinsonrollator met verschillende cues van Rollz.

Deze rollator is ontwikkeld om een actieve levensstijl te bevorderen voor mensen met een neurologische aandoening, waaronder Parkinson en MS. De Rollz Motion Rhythm beschikt over een ritmisch geluidssignaal, vibrerende handvatten en een laserlijn geprojecteerd op de grond. De rollator is gekoppeld aan een mobiele app, hiermee kunnen de cues worden aangepast en gepersonaliseerd. Zo kunnen cues aan- en uitgezet worden, kan er een patroon gemaakt worden of kan de intensiteit aangepast worden, hierdoor wordt gewenning voorkomen en blijven de cues effectief.

Omdat Parkinson effect heeft op het functioneren van het brein, wordt de aansturing van spierbewegingen bemoeilijkt, wat onder andere kan leiden tot ‘freezing of gait’ (het stagneren van het lopen) en een hoger valrisico.

Effect van de drie cues

Van de deelnemers geeft 90% aan baat te hebben bij het geluidssignaal en bijna de helft ondervindt een positief effect van de vibraties. Beide cues geven het loopritme aan en helpen de gebruiker in het persoonlijk ingestelde loopritme te blijven.

De laserlijn blijkt niet voor iedere Parkinsonpatiënt van toegevoegde waarde, maar kan wel helpen om in beweging te komen vanuit stilstand.

“Welke cue het beste werkt bij het ondersteunen van het looppatroon bij Parkinsonpatiënten verschilt per individu en hangt af van de ernst van de ziekte. Doordat de Rollz Motion Rhythm beschikt over drie soorten cues, waarvan de frequentie en intensiteit zelf in te stellen zijn via de bijbehorende app, kan de Rollz Motion Rhythm hulp bieden aan een grote groep patiënten: 80% van de deelnemers gaf aan baat te hebben bij het gebruik van de Rollz Motion Rhythm”, toont het onderzoek  aan.

Het onderzoek omvatte Parkinsonpatiënten, die in het dagelijks leven een rollator gebruiken. Deze patiënten hebben met de Rollz Motion Rhythm tweemaal een parcours afgelegd met obstakels (bochten, versmallingen, een slalom en tot stilstand komen en weer weglopen). Er zijn verschillende metingen gedaan om het effect van de cues in kaart te brengen.

Vind hier meer informatie over onze Parkinson’s rollator.