Rollz innovations in healthcare

Rollz ontvangt voucher voor innovaties in de gezondheidszorg

Rollz International is geselecteerd  en ontvangt financiële en inhoudelijke steun om haar innovaties in de zorg naar de markt te brengen. Samen met Basalt Revalidatie en HHS lectoraat technologie voor inclusief bewegen en sport wil Rollz inspelen op de groeiende zorgvraag. Dit doet zij door revalidatie makkelijker te maken met behulp van een Smart rollator en app.

Jaarlijks krijgen ruim 42.000 Nederlanders een beroerte en door de vergrijzing wordt verwacht dat dit aantal de komende jaren explosief zal stijgen. In de meeste gevallen veroorzaakt een beroerte blijvende fysieke, cognitieve en emotionele schade.

Intensieve rehabilitatie in de eerste zes maanden na de beroerte heeft positieve gevolgen, maar de toegankelijkheid kan een probleem worden nu de gezondheidszorg steeds meer onder druk komt te staan. Dit komt door groeiende capaciteitsproblemen en de toename van het aantal beroertegevallen.

Met een slimme rollator en app kunnen patiënten dankzij de innovaties van Rollz vanuit huis revalideren, om zo lang mogelijk zelfstandig en in een vertrouwde omgeving te blijven wonen.

De app geeft zowel de patiënt als de zorgprofessional op afstand inzicht en geeft gegevens over de voortgang van de revalidatie. Hiermee kan Rollz de druk op de zorg verlichten en de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van mensen die een beroerte hebben gehad verbeteren. In dit project onderzoekt de praktische haalbaarheid het consortium de technische en financiële.

Acht van de negentien bedrijven die een aanvraag indienden, ontvingen een voucher van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech voor de innovaties die ze presenteerde. Alle projecten geven antwoord op de vraag hoe we zo gezond mogelijk oud kunnen worden in een tijd van vergrijzing en toenemende druk op de zorg.

Rollz is trots om mee te doen aan dit project, en gaat hard aan de slag om het project een groot succes te maken.