Toepassing van aanwijzingen via Rollz Motion Rhythm

Tijdens het ontwikkelingsproces van de Rollz Motion Rhythm werd onderzocht welke aanwijzing het meest gunstig zou zijn voor Parkinsonpatiënten. Het doel van dit onderzoek was om te bepalen of de functies van de Rollz Motion Rhythm kunnen bijdragen aan een verbeterde gebruikerservaring en looppatroon voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Dit werd bereikt door verschillende deelnemers te testen bij drie verschillende opstellingen: een van 10 meter rechte wandelen, achtvormen lopen van 5 meter en 10 meter wandelen met vernauwing. Elke deelnemer voerde de afzonderlijke opstellingen meerdere keren uit met verschillende combinaties van cues. Na elke opstelling werd een interview afgenomen om de ervaringen van de deelnemers te onderzoeken.

Overzicht meetopstellingen

Resultaten

Op basis van dit onderzoek werd geconcludeerd dat de laser, trillingen en een random metronoompatroon allemaal hebben bijgedragen aan een verbeterde gebruikerservaring. De scores voor de trillingen en het random metronoompatroon waren hoger dan voor de auditieve cue met een continue toonhoogte, zoals aangegeven door de gestelde vragen en de beoordelingen die aan de cues werden gegeven. De plaatsing van de laser op de grond kon worden verbeterd om de gebruikerservaring te optimaliseren, zoals gesuggereerd door de deelnemers. Specifiek zou de laser meer naar voren geprojecteerd moeten worden, zodat de persoon niet zo vaak naar beneden hoeft te kijken. Sommige deelnemers stelden voor de laser voor de rollator te plaatsen, terwijl anderen vonden dat een projectie van 20 cm naar voren vanaf de huidige plek voldoende zou zijn. Om de rollator verder te optimaliseren, zouden de toonhoogtes kunnen worden aangepast, zodat mensen met een slecht gehoor ze ook goed kunnen horen.

De laser werd als prettig en nuttig ervaren voor het navigeren van bochten. Het willekeurige metronoompatroon droeg het meest bij aan een verbeterd looppatroon, waarbij deelnemers kleinere stappen namen en langere passen maakten tijdens het lopen met deze cue.

Referentie:

  • User study in collaboration with the research group Assistive Technology for Mobility and Sports and Expert Centre Human Movement Technology from The Hague University of Applied Sciences (2020-2021).