Leven met Parkinson

De ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen. Mensen met deze ziekte ondervinden vaak problemen bij het lopen, nemen van bochten, freezing en ervaren een vertraging in het bewegen en houdings- en evenwichtsproblemen. Voor dit soort loopproblemen is een hulpmiddel, zoals een rollator, aan te raden.

Blijf in beweging

Een rollator is meer dan alleen een hulpmiddel

Bewegen is lastiger voor mensen met Parkinson, zij ervaren vaak moeite met lopen en balans behouden. Moeite met lopen komt mede door freezing, dat zijn korte momenten dat de voeten vastgeplakt lijken te staan aan de grond. Er is dan even geen stap te zetten.

Blijven bewegen is juist voor mensen met Parkinson heel belangrijk, omdat het motorische en niet-motorische symptomen van de ziekte kan verminderen. Daarom is de juiste ondersteuning, in de vorm van een mobiliteitsmiddel en fysio- of ergotherapie, belangrijk om in beweging te blijven.

Freezing en de oplossing

Cues als triggers om in actie te komen

Freezing is een symptoom van Parkinson waarbij men in een ‘freeze’ periode terecht komt en de voeten aan de grond vastgeplakt lijken.

Externe signalen en zogeheten cues kunnen helpen bij freezing. Omdat lopen vaak een automatisme is, is dit de situatie waarbij mensen met Parkinson kunnen blokkeren. Door het focussen op externe signalen, op visueel, auditief of tactiel gebied, wordt de focus verlegd naar dit signaal. Door te luisteren naar een metronoom, of het voelen van een trilling, zet men bij elk signaal bewust een stap, waardoor er wordt gelopen op het ritme van het signaal.

Een hulpmiddel dat visuele, auditieve en tactiele cues geeft aan de gebruiker om freezing tegen te gaan of te verminderen, is handig. De Rollz Motion Rhythm is specifiek ontworpen om op elk van deze vlakken een cue te geven via een laser, metronoom en vibraties in de handgrepen.

Vrouw gebruikt een Rollz Motion stabiele rollator in haar huis

Cues van de Rollz Motion Rhythm, tegen freezing

Laser

Cue laser van de Parkinson rollator

De groene laserlijn wordt op de grond geprojecteerd om een freeze op te heffen en staplengtes en het loopritme te verbeteren.

Geluid

Cue geluid op de Parkinson rollator

Een metronoom die geluid produceert, geeft het ingestelde loopritme aan. Het geluid werkt als signaal dat bijdraagt aan het regulieren van de loopsnelheid.

Vibratie

Cue vibratie op de Parkinson rollator

De handgrepen vibreren in het loopritme. De tactiele cue geeft het meeste voordeel als onzichtbare en onhoorbare cue in luidruchtige of stille omgevingen.

Vrouw loopt stabiel met een Parkinson rollator met cues

Hoe helpt een rollator bij Parkinson?

Festinatie en vallen tegengaan

Naast freezing is ook festinatie een mogelijk symptoom van Parkinson. Bij festinatie zet men onbedoeld steeds snellere en vaak kleine passen, hierdoor komen de voeten achter het zwaartepunt van het lichaam, waardoor men voorover kan vallen.

Door een loophulpmiddel te gebruiken dat de snelheid van de gebruiker afremt, met bijvoorbeeld een sleeprem, wordt voorkomen dat de rollator voor de gebruiker uit wordt geduwd en het zwaartepunt van het lichaam naar voren komt te liggen. Doordat het afremmende hulpmiddel dicht bij het lichaam blijft, blijft de gebruiker de steun van de rollator houden, waardoor de kans op vallen wordt verkleind.

De Rollz Motion Rhythm biedt de gebruiker veel stabiliteit en stevigheid. Voor mensen waarbij festinatie op kan treden, is de sleeprem een handig accessoire dat eenvoudig op deze rollator, en op de Rollz Motion, de rollator en rolstoel in één, te bevestigen is. Met de sleeprem wordt de rollator continue afgeremd, hierdoor blijft deze dicht bij het lichaam.

Vrouw die koffie drinkt met haar zoon na een wandeling in het winkelcentrum met een Rollz Flex rollator

Woman walking with a Parkison rollator as Parkinson study shows benefits in using a walker with cues

Parkinson onderzoek toont voordelen van rollatorgebruik

Een recent onderzoek toont aan dat 80% van de Parkinsonpatiënten die deelnamen aan het onderzoek baat heeft bij het gebruik van de parkinsonrollator met verschillende cues van Rollz.

Analyses van het effect van de cues van de parkinsonrollator

Beschrijving van een recent onderzoek samen met revalidatiecentrum Basalt en het Expertisecentrum Bewegingstechnologie, gericht op het verkrijgen van inzicht in het effect van de cues van onze Parkinsonrollator.

Nog twijfel? Bekijk dan ook onze andere rollators!

Lichtgewicht rollator met boodschappentas

All terrain rollator met luchtbanden